ข้อมูล บริษัท

บริษัท
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ (MEDIA AND CONTENT BUSINESS)
ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขทะเบียนบริษัท
0107555000040
โทรศัพท์
0 2100 8100
โทรสาร
0 2100 8101
ตลาดหลักทรัพย์
SET
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก
6.06.2556
ระดับคะแนน CG
ระดับคะแนน AGM
การเป็นแนวร่วมฯ การต่อต้านการทุจริต (CAC)
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
381,805,403.80 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
347,105,403.80 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
3,818,054,038 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
3,471,054,038 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท
สิทธิออกเสียง
1 : 1

ราคา หุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เอกสารเผยแพร่

รายงาน
ประจำปี

(แบบ 56-1 One Report)

รายงาน
ผลดำเนินการ

ข้อมูล
งบการเงิน

ข้อมูล
ทางการเงิน

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข่าว ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ : บมจ. โมโน เน็กซ์ เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ติดต่อ : คุณพชรวรรณ เบอร์โทรศัพท์ : 0 2100 8100 ต่อ 7787 อีเมล : ir@mono.co.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา