รางวัล แห่งความสำเร็จ

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2542 ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยบริการที่หลากหลายทั้งในส่วนบริการ Media Platform และ Content ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำมากมาย สู่การได้รับรางวัลการันตีคุณภาพและความสำเร็จ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ ควบคู่กับการตอบแทนเพื่อสังคม ด้วยเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

รางวัล องค์กร

ธันวาคม 2565

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
“ประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”
บริษัทผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (สถานะการรับรอง 3 ปี)

ธันวาคม 2562

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลกิตติกรรมประกาศ “Sustainability Disclosure Acknowledgement” ในงานพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2562 โดยสถาบันไทยพัฒน์

ตุลาคม 2562

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ประกาศนียบัตรต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต” ไตรมาส 2 ประจำปี 2562 ฐานะบริษัทผ่านการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

พฤศจิกายน 2561

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
รางวัล “ผู้อุทิศตนให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ประเภทนิติบุคคล) จากการทำประโยชน์เพื่อสังคม และสนับสนุนวิศวกรรมสถานฯ ในงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2561″

กันยายน 2557

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
รางวัล “Investors’ Choice Award ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557” ฐานะที่ทางบริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม ซึ่งบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นปีแรก

กรกฎาคม 2557

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2557” ในฐานะที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ในงาน “Money & Banking Awards 2014” โดย วารสารการเงินธนาคาร

ปี 2557 – 2566

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

ปี 2558 – 2566

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัทฯ อยู่ในระดับ ดีเลิศ หรือ CGR 5 ดาว เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน


รางวัล ผลิตภัณฑ์และบริการ

สิงหาคม 2565

สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29
รางวัล “มณีเมขลา” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 สาขาปกิณกะบันเทิงดีเด่น โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์ MThai.com
รางวัล สื่อมวลชนด้านภัยพิบัติ “Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of New Media)”  โดยศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส

กุมภาพันธ์ 2562

เว็บไซต์ MThai.com
รางวัล “Best Brand Performance on Twitter” Thailand Zocial Awards 2019 โดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกูรูและพาร์ทเนอร์ชั้นนำหลากหลายวงการ

ธันวาคม 2561

สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29
โล่รางวัลเกียรติคุณ “สื่อสนับสนุนดีเด่น” ฐานะสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ โครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินฯโดยกองทัพเรือ

เมษายน 2561

เว็บไซต์ MThai.com
รางวัล “เว็บไซต์ยอดเยี่ยม” เพรส อวอร์ด ประจำปี 2561 (Press Awards 2018) หรือรางวัลเณศไอยรา โดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย


กุมภาพันธ์ 2567

ทีมข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อโทรทัศน์ ในโครงการประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์” ประจำปี 2566 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ตุลาคม 2566

คุณนนทกฤช กลมกล่อม
รางวัลเกียรติคุณวิทยฐานะ “ปูชนียบุคคลไทย” ประจำปี 2566 สาขาสื่อมวลชนดีเด่น จัดโดย สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) ร่วมกับ สภาเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย

กุมภาพันธ์ 2566

ทีมข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29
รางวัลยอดเยี่ยม และชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสื่อโทรทัศน์ ในโครงการประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์” ประจำปี 2565 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ธันวาคม 2565

สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29
รางวัล ดุษฎีนคร นิลกาฬนาคราช ประจำปี 2565 สาขาผู้เป็นตัวอย่างด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแห่งปี โดย สมาคมนักข่าวบันเทิง

สิงหาคม 2565

คุณธัญญา วชิรบรรจง
รางวัล “มณีเมขลา” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 สาขาผู้บริหารธุรกิจบันเทิงดีเด่นแห่งปี โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

รางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ 10 “เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า”

พฤษภาคม 2565

รายการ “เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า”
รางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 สาขารายการวาไรตี้สำหรับผู้หญิงดีเด่น จากช่อง MONO29 โดย สว.นท.

รางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ 10 “วัน เดย์ วิท แมทธิว” และ “DNA TALK”

พฤษภาคม 2565

รายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง” และรายการ “DNA TALK บุกคนต้นแบบ”
รางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 สาขาพิธีกรชายดีเด่น ของ “แมทธิว ดีน” และสาขาพิธีกรหญิงดีเด่น ของ “ไดอาน่า จงจินตนาการ” จากช่อง MONO29 โดย สว.นท.

“รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์” ประจำปี 2564

กุมภาพันธ์ 2565

ทีมข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทสื่อโทรทัศน์ ในโครงการประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์” ประจำปี 2564 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

พฤศจิกายน 2563

รายการ“เรื่องเด่นประเด็นดัง ช่อง MONO29
รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” ในฐานะ “บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี 2563 (ครั้งที่ 9) สาขา ผู้ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน โดย สหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและ สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค

ธันวาคม 2562

ภาพยนตร์ The Pool นรก 6 เมตร
รางวัล “Best Film Awards” ในงาน Macau International Movie Festival ครั้งที่ 11 (เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมาเก๊า)

สิงหาคม 2562

รายการ Entertainment Now และทันข่าวเช้า
รางวัล “ปรัชญานิยม” สาขาบุคคลผู้เป็นแบบอย่างดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ ของ “พชรวรรณ วาดรักชิต” และ “เจษฎา มณีรัตน์” จากช่อง MONO29 โดย สว.นท.

พฤษภาคม 2562

รายการทันข่าวเช้า ช่อง MONO29
รางวัล “คนไทยตัวอย่าง” สาขา ศิลปิน ดารา นักแสดง ตัวอย่างดีเด่น ของผู้ประกาศ “อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์” และ “วรวิตา จันทร์หุ่น” โดย สว.นท.

เมษายน 2562

ภาพยนตร์ The Pool นรก 6 เมตร
รางวัล “ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประเภท Critics Award และประเภท Special Mention” จากงาน เทศกาลภาพยนตร์ที่เบลเยียม ครั้งที่ 37 ณ กรุงบัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

เมษายน 2562

ภาพยนตร์ App War แอปชนแอป
รางวัล “รองชนะเลิศผู้กำกับยอดเยี่ยม” (ยรรยง คุรุอังกูร) โดย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 9

มีนาคม 2562

รายการทันข่าวเช้า และ รายการเจาะข่าวเด็ด
ช่อง MONO29 รางวัล “พระราชทานเทพทอง ครั้งที่ 19” ประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์ ของ “พบเอก พรพงเมตตา” และ “นนทกฤช กลมกล่อม“ ผู้ประกาศข่าวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม

มีนาคม 2562

ภาพยนตร์ App War แอปชนแอป
รางวัล “ลำดับภาพยอดเยี่ยม” (บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักชั่น จำกัด) โดย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 27

มีนาคม 2562

ภาพยนตร์ App War แอปชนแอป
รางวัล “นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม” (วริศรา ยู) โดย คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 15 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สิงหาคม 2561

รายการ “29Shopping”
บริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จำกัด รับมอบ “เครื่องหมายรับรองจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” (เครื่องหมายการันตีคุณภาพ) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ประกอบธุรกิจ โดย สคบ.

กุมภาพันธ์ 2561

รายการ “ทันข่าวเช้า”
สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” ฐานะบุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี 2560 สาขาผู้ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน โดย สหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 2560

ละครซีรีส์เรื่อง “The Angel นางฟ้าล่าผี ปี 2”
สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 รางวัล “สาขานักแสดงสมทบชายดีเด่น” ( เมฆ-วินัย ไกรบุตร ) ในงาน รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 โดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์

มกราคม 2560

รายการ “ทันข่าวเช้า”
สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 โล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ “สิงห์ทอง” ฐานะสื่อสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อความเข้มแข็งของประเทศ

พฤศจิกายน 2559

รายการ “The Day News Update”
ช่อง MONO29 รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีแผ่นดินสยาม ประจำปี 2559” สาขาสื่อสร้างสรรค์สังคม ที่ให้คนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการทำความดี  โดย มูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา