เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-502-0774
อีเมล : [email protected]
เฟชบุ๊ก : www.facebook.com/recruitmentmonogroup