ตำแหน่งงานว่าง

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0 2100 8174 หรือ 0 2100 8177
081-780-2314 หรือ 081-780-2315
อีเมล : Recruitment@mono.co.th
เฟชบุ๊ก : www.facebook.com/recruitmentmononext
ไลน์ ไอดี : monocareer หรือ nav.cx/6bn4L5Q
ไอจี : www.instagram.com/recruitmentmononext
ทวิตเตอร์ : twitter.com/recruitmentmono
ลิงค์อิน : www.linkedin.com/company/213249