นโยบายการจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจำปีของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อย

 

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) รอบผลประกอบการ
21/02/61 03/05/61 23/05/61 เงินปันผล 0.030 บาท 01/10/60 – 31/12/60
08/11/60 21/11/60 01/12/60 เงินปันผล 0.030 บาท 01/01/60 – 30/09/60
21/02/60 06/03/60 25/05/60 เงินปันผล 0.030 บาท 01/01/59 – 31/12/59
25/02/58 10/03/58 20/05/58 เงินปันผล 0.020 บาท 01/07/57 – 31/12/57
06/08/57 19/08/57 24/09/57 เงินปันผล 0.020 บาท 01/01/57 – 30/06/57
06/08/57 19/08/57 24/09/57 หุ้นปันผล (5:6) 0.120 บาท 01/01/57 – 30/06/57
19/02/57 04/03/57 24/04/57 เงินปันผล 0.104 บาท 31/12/56
06/11/56 20/11/56 04/12/56 เงินปันผล 0.072 บาท 01/07/56 – 30/09/56
07/08/56 21/08/56 06/09/56 เงินปันผล 0.115 บาท 01/04/56 – 30/06/56
08/05/56 29/05/56 เงินปันผล 0.140 บาท 01/01/56 – 31/03/56

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา