ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น)  % หุ้น 
1 นาย พิชญ์ โพธารามิก 2,004,000,000 57.73
2 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร 55,250,000 1.59
3 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย 50,000,000 1.44
4 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา 41,550,000 1.20
5 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 29,000,000 0.84
6 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์ 25,750,000 0.74
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,508,714 0.65
8 น.ส. กุลณฐา แสงธนนิรมิต 20,500,000 0.59
9 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 25,750,000 0.74
10 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม 18,190,400 0.52
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 1,178,554,924 33.95
รวม 3,471,054,038 100.00

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา