ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น)  % หุ้น 
1 นายพิชญ์ โพธารามิก 2,052,000,000 59.12
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 134,092,775 3.86
3 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร 55,250,000 1.59
4 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา 42,750,000 1.23
5 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 34,194,500 0.99
6 นาย ขจร พนารัตน์ 27,096,000 0.78
7 นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร 26,797,500 0.77
8 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์ 25,750,000 0.74
9 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 21,229,200 0.61
10 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ 20,800,000 0.60
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 1,031,094,063 29.71
รวม 3,471,054,038 100.00

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา