ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น)  % หุ้น 
1 นาย พิชญ์ โพธารามิก 2,004,000,000 57.73
2 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร 55,250,000 1.59
3 นาย โสรัชย์ อัศวะประภา 43,450,000 1.25
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,821,818 0.97
5 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์ 25,750,000 0.74
6 น.ส. กุลณฐา แสงธนนิรมิต 20,500,000 0.59
7 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 20,478,100 0.59
8 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย 16,744,700 0.48
9 นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ 15,000,000 0.43
10 นาย อภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ 14,297,400 0.41
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 1,221,762,020 35.20
รวม 3,471,054,038 100.00

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา