Blog : MONO NEXT CARE

“โมโน เน็กซ์” มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อคนตาบอด

“โมโน เน็กซ์” มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อคนตาบอด

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน โมโน เน็กซ์ และ MONO29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์) น้ำหนักกว่า 70 กิโลกรัม ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี โดยมี คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด รับมอบ โดยจะนำปฏิทินเก่าดังกล่าว ไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตาและเป็นการดำเนินงานตามแนวทาง ESG (Environment, Social, Governance) ด้านสิ่งแวดล้อม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ คุณชนิดาภา ยังถือโอกาสพาเยี่ยมชมศูนย์ผลิตสื่อสำหรับคนตาบอด ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาคปฏิทินเก่าฯ หรือสนใจร่วมสมทบทุนในโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สำหรับผลิตอักษรเบรลล์ สามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร 02 583 6518

“โมโน เน็กซ์” สานต่อโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX EP.4”

“โมโน เน็กซ์” สานต่อโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX EP.4”

หลังจากที่ บมจ.โมโน เน็กซ์ และ บริษัทในเครือ เข้าร่วมโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX” โดยเชิญชวนให้พนักงานของบริษัทได้ร่วมบริจาคกล่องและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ และชั้นวางหนังสือ มอบให้น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา ล่าสุด บมจ.โมโน เน็กซ์ และ บริษัทในเครือ ดำเนินการสานต่อโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX อย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้พนักงานของบริษัทร่วมบริจาคกล่องที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อใช้ในโครงการ ไปรษณีย์ reBOX EP.4ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งมอบกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้วไปสร้างประโยชน์ใหม่ให้ผู้พิการต่อไป

โดยมี คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน ผู้บริหารและพนักงาน ส่งมอบฯ โดยมี คุณประกิต ขุนแขวง หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด และ คุณเจริญ เวสาลี ผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำตู้ใหม่มามอบให้ ณ โมโน เน็กซ์ ออฟฟิศ ถนนชัยพฤกษ์

ส่งมอบขวดพลาสติก ให้โครงการแยกขวดช่วยหมอ จ.นนทบุรี

ส่งมอบขวดพลาสติก ให้โครงการแยกขวดช่วยหมอ จ.นนทบุรี

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ส่งมอบขวดพลาสติกใสให้กับโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ จังหวัดนนนทบุรี” เพื่อนำพลาสติกใสไปอัปไซเคิลเป็นชุดพีพีอี (PPE) เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยมีผู้แทนโครงการฯ เดินทางมารับมอบขวดใสที่ได้รับบริจาคจาก ผู้บริหาร, พนักงาน บมจ.โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ จำนวนกว่า 40 กิโลกรัม ณ โมโน เน็กซ์ ออฟฟิศ ถนนชัยพฤกษ์ โดยโครงการแยกแคร์โลก ประเภทขวดพลาสติก ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี ด้วยเป้าหมายการแคร์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
“MONO NEXT CARE  แยกแคร์โลก”

“MONO NEXT CARE แยกแคร์โลก”

คณะผู้บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, พร้อมด้วย คุณปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและสื่อสารองค์กร, คุณเพียงพร สุนทราวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน และ คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร ร่วมถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานและบุคลากรภายในองค์กร บมจ.โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นกำลังสำคัญ ในกิจกรรม “MONO NEXT CARE แยกแคร์โลก” ในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน พร้อมลดมลพิษ และลดปริมาณ์ก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ ณ โมโน เน็กซ์ ออฟฟิศ ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

“โมโน เน็กซ์” ร่วมส่งความสุขเพื่อน้องในวันเด็ก

“โมโน เน็กซ์” ร่วมส่งความสุขเพื่อน้องในวันเด็ก

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งความสุขให้แก่น้อง ๆ ด้วยของขวัญ ตุ๊กตา, ของเล่น, หนังสือ ฯลฯ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้กับโรงเรียนและศูนย์เยาวชนต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนวัดเชิงเลน จ.นนทบุรี, โรงเรียนประชาสามัคคี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม9 เขตราชบูรณะ กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนคณะอาจารย์ จากโรงเรียนต่าง ๆ ทยอยเดินทางร่วมรับมอบของขวัญ ณ โมโน เน็กซ์ ออฟฟิศ ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ ทางตัวแทนพนักงาน โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ยังลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมวันเด็ก ที่จัดโดย เทศบาลตำบลบางพลับ ด้วยการตั้งบูธเครื่องดื่มแสนอร่อย แจกจ่ายให้กับเด็ก ๆ  และผู้ปกครองที่เดินทางมาร่วมงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างอบอุ่น

โมโน เน็กซ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว

โมโน เน็กซ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน โมโน เน็กซ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว ตามแนวทาง MONO NEXT CARE ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความร่วมมือในองค์กร โดย ผู้บริหารและพนักงานได้นำต้นไม้ และกล้าพันธุ์เมล็ดพืชผักสวนครัว มาแลกเปลี่ยนและร่วมเพาะปลูกดูแลในพื้นที่บริเวณสำนักงานที่ได้จัดสรรไว้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวออกซิเจน และยังเป็นแหล่งอาหารขนาดย่อมให้พนักงานได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการจัดสรรพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในองค์กรต่อไป ณ โมโน เน็กซ์ ออฟฟิศ ถนนชัยพฤกษ์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา