Blog : MONO NEXT CARE

“โมโน เน็กซ์” ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

“โมโน เน็กซ์” ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มธุรกิจ MONO29, MONOMAX พร้อมด้วย แพร-ชุติมา บุญสวา, เจฟฟี่-จิราพัชร มณีรัตน์ และ มายด์-อวิกา สมเสนาะ พิธีกรช่อง RUSH Stories ทางกล่อง 3BB GIGATV ในเครือโมโน เน็กซ์ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้ง-ปลา) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี

 

 

โดยมี คุณสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม, คุณประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), คุณสุธรรม ลิ่มพานิช ประมงจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการ คณะครูนักเรียน ประชาชนทั่วไป ร่วมด้วยหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566

“โมโน เน็กซ์” ร่วมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ “Character for Life”

“โมโน เน็กซ์” ร่วมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ “Character for Life”

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนองค์กร ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการCharacter for Life” ภายใต้โครงการเต็มใจ เมื่อวันที่เสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นโครงการประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชน เพื่อช่วยรณรงค์เชิญชวนให้มีผู้บริจาคโลหิตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในโครงการยังมีการสนับสนุนนักศึกษาเพาะช่างร่วมออกแบบคาแรกเตอร์รณรงค์ให้คนบริจาคเลือด เพื่อร่วมชิงถ้วยพระราชทาน “สันโตสะอาชาไนย” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถ้วยรางวัลดังกล่าวได้รับการออกแบบจากอาจารย์ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจําปี 2556  อีกด้วย

โดยคาดว่าจากโครงการนี้ จะมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 100,000 ซีซี และสามารถขยายฐานอายุผู้บริจาคโลหิต 18-25 ปี ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ารับบริจาคเลือดเป็นครั้งแรก งานนี้ทาง บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และ สถานีโทรทัศน์ MONO29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์) ได้เข้าร่วมสนับสนุนเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์โครงการ, สนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมการทำประโยชน์แก่สังคม และเชิญชวนประชาชนทั่วไปมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมกับทาง Balloon Art และ กลุ่มเซ็นทรัล โดยบริจาคโลหิตตามจุดบริการภายในศูนย์การค้ากลุ่มเซ็นทรัลในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

“โมโน เน็กซ์” ร่วมกิจกรรมชุมชน “ปลูกต้นไม้เพื่อโลก”

“โมโน เน็กซ์” ร่วมกิจกรรมชุมชน “ปลูกต้นไม้เพื่อโลก”

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน), ออมเล็ต-สิริยากร ธีรทองดี และ เฟิร์น-ภคพร พิทักษานนท์กุล พิธีกรจากช่อง MONO29 Music Station รวมถึงจิตอาสาพนักงานในเครือ โมโน เน็กซ์ ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อโลก” โดยมี คุณศิลป์ชัย อ้นอยู่ ปราชญ์ชุมชนนายกสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนไทย, คุณประถมการ อ่วมอ่อง นายกเทศมนตรี ต.บ้านบางม่วง จ.นนทบุรี, พระครูวินัยธร ภาณุมาศ ภาณุปาโน เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน

พร้อมกับพันธมิตรโครงการฯ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (เครือข่าย ทสม.) จ.นนทบุรี, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี, วัดอัมพวัน, ชาวบ้านชุมชนใน จ.นนทบุรี ร่วมแสดงความสามัคคีในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  ปรับภูมิทัศน์, ตัดหญ้า, ปลูกต้นไม้, ติดตั้งบ้านนก, ร่วมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำหมัก EM ณ วัดอัมพวัน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 

 

 

 

“โมโน เน็กซ์” ร่วมส่งมอบชุดชั้นในเก่าเป็นพลังงานสะอาด

“โมโน เน็กซ์” ร่วมส่งมอบชุดชั้นในเก่าเป็นพลังงานสะอาด

คุณธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน), คุณปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและสื่อสารองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย เจนนี่-นฤมล คำพันธ์, แบมแบม-บุตรี กัลย์จารึก และ ว่าน-พิรัลพัชร ลีลาเทพินทร์ นักแสดงในสังกัดช่อง MONO29 เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานในเครือ โมโน เน็กซ์ จากกิจกรรม “MONO NEXT CARE แยกแลกของ : ชั้นในเก่าเราขอ” หลังเปิดรับบริจาคชุดชั้นในเก่าเสื่อมสภาพรวม 1,312 ชิ้น พร้อมส่งต่อให้กับ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ในโครงการ New Life BRA CYCLE โละบราเก่าไปเป็น “พลังงานสะอาด” ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมี คุณพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำชุดชั้นในเสื่อมสภาพเหล่านี้ไปกำจัดอย่างถูกวิธี ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Energy Recovery) เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป ณ โมโน เน็กซ์ ออฟฟิศ ถ.ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี

โดยโครงการ New Life BRA CYCLE โละบราเก่าไปเป็น “พลังงานสะอาด” เป็นโครงการที่ได้ตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบขยะที่เกิดจากชุดชั้นในต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนขยะที่มีปริมาณมากและมีการกำจัดชุดชั้นในเก่าที่เสื่อมสภาพอย่างถูกวิธีเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถรักษ์โลกได้อีกทาง สามารถนำชุดชั้นในเก่าทั้งหญิงและชายมาร่วมบริจาคได้ทุกแบบ ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ เพื่อนำมากำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป ผ่านกล่องรับบริจาค ณ ซาบีน่าช็อป รวมถึงเคาน์เตอร์ซาบีน่าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

“โมโน เน็กซ์” มอบอะลูมิเนียมสนับสนุนจัดทำขาเทียม

“โมโน เน็กซ์” มอบอะลูมิเนียมสนับสนุนจัดทำขาเทียม

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บมจ.โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ จากกิจกรรม “MONO NEXT  CARE แยกแคร์โลก” โดยการขอความร่วมมือจากทุกคนในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ล่าสุดทำการรวบรวมอะลูมิเนียมรวมกว่า 20 กิโลกรัม ส่งมอบให้แก่ กรมควบคุมมลพิษ โดยมี คุณพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำขาเทียมใน “โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน” โดย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กรมควบคุมมลพิษ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคอะลูมิเนียม โดยทำความสะอาดและส่งมาได้ที่ โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

ปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มให้คนบันเทิง “พล พลาพร”

ปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มให้คนบันเทิง “พล พลาพร”

เติมน้ำใจมอบความหวัง สานต่อเรื่องราวดี ๆ มีให้ทุกเช้าวันใหม่ สำหรับโครงการ “ปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มให้คนบันเทิง” โดย ช่อง MONO29  ล่าสุดยังคงช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้คนบันเทิงอย่างต่อเนื่อง กับอดีตพระเอกดังในวัย 68 ปี  “พล พลาพร” ที่เคยฝากผลงานละครชื่อดังอย่าง ดาวพระศุกร์ ทั้งเวอร์ชั่นจอแก้วและจอเงิน รวมถึงผลงานต่าง ๆ อีกหลายเรื่อง หลังออกจากวงการก็ล้มป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์จากอาการเส้นเลือดฝอยในสมองด้านขวาแตก รวมถึงประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำ ทำให้ปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียงพักรักษาตัวอยู่ ณ บ้านสุขสุดท้าย
งานนี้ช่อง MONO29 ขอส่งต่อน้ำใจช่วยเหลือด้วยการมอบกล่องแฮปปี้บ็อกซ์ ที่บรรจุข้าวของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงมอบเงินเพื่อช่วยเหลือ ติดตามเรื่องราวดี ๆ ในโครงการ “ปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มให้คนบันเทิง” ได้ในรายการ “ข่าวเช้า Good Morning Thailand” ช่วง “Gossip Star บันเทิง” ออกอากาศวันจันทร์ที่ 24 เมษายนนี้ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไปทาง ช่อง MONO29

 

 

“โมโน เน็กซ์” ส่งมอบขยะกำพร้า

“โมโน เน็กซ์” ส่งมอบขยะกำพร้า

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม และสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บมจ.โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ จากกิจกรรม MONO NEXT  CARE แยกแคร์โลก” เดินหน้าบริจาคขยะที่คัดแยกภายในองค์กร เพื่อไปสร้างคุณค่าใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดส่งมอบแก้วพลาสติกที่ทำความสะอาดเรียบร้อย ส่งมอบให้กับ Plaplus ในโครงการ “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” โดยมี คุณวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ ดร.นรมน อินทรานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง plaplus ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติก เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ยังมีจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมรับขยะกำพร้าจากประชาชนแบบไดร์ฟทรู ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลักสี่

ซึ่งขยะกำพร้าที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้จะถูกนำกลับไปที่บ้าน ณ โรงงานของ บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด เพื่อผ่านกระบวนการ คัดแยก บดย่อย และบีบอัด เป็น “เชื้อเพลิงขยะ” และจะถูกส่งไปใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานปูนซีเมนต์ซึ่งสามารถทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลต่อไป โดยจะมีการนัดพบส่งขยะกำพร้ากลับบ้านอีกครั้ง ทุก ๆ สองเดือน

ส่งมอบขยะพลาสติก สร้างคุณค่าสู่สังคม

ส่งมอบขยะพลาสติก สร้างคุณค่าสู่สังคม

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ดำเนินการส่งมอบขยะพลาสติกชนิดที่ 2 (HDPE) และชนิด 5 (PP) ที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เช่น ฝาขวดพลาสติก กล่องอาหารพลาสติก ขวดนม แก้วเครื่องดื่ม ฯลฯ จากโครงการ  “MONO NEXT CARE แยกแคร์โลก” ให้กับหน่วยงาน Precious Plastic Bangkok

เพื่อนำไปสร้างคุณค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว แจกัน กระถางต้นไม้ ฯลฯ เพื่อลดขยะพลาสติก ลดมลพิษ และสร้างทัศนคติให้สังคมเห็นว่าพลาสติกสามารถนำไปสร้างคุณค่าต่อไป โดยมี คุณทิพปภา เกิดถาวร เจ้าหน้าที่ประสานกิจกรรม และ คุณวงศธร จันทร์ตรี ผู้ดูแลระบบ ของโครงการฯ ร่วมรับมอบ และพาเยี่ยมชมการดำเนินงานแปรสภาพขยะพลาสติกต่าง ๆ ณ FREC Bangkok (เฟค แบ็งคอก)

สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาคขยะพลาสติก ชนิดที่ 2 (HDPE) และชนิด 5 (PP) อาทิ เช่น ฝาขวดพลาสติก กล่องอาหารพลาสติก ขวดนม แก้วเครื่องดื่ม ฯลฯ สามารถส่งไปได้ที่ โครงการ Precious Plastic Bangkok ที่ FREC Bangkok (เฟค แบ็งคอก) ชั้น 1 เลขที่ 77 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 091-871-5792

 

“โมโน เน็กซ์” มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อคนตาบอด

“โมโน เน็กซ์” มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อคนตาบอด

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน โมโน เน็กซ์ และ MONO29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์) น้ำหนักกว่า 70 กิโลกรัม ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี โดยมี คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด รับมอบ โดยจะนำปฏิทินเก่าดังกล่าว ไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตาและเป็นการดำเนินงานตามแนวทาง ESG (Environment, Social, Governance) ด้านสิ่งแวดล้อม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ คุณชนิดาภา ยังถือโอกาสพาเยี่ยมชมศูนย์ผลิตสื่อสำหรับคนตาบอด ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาคปฏิทินเก่าฯ หรือสนใจร่วมสมทบทุนในโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สำหรับผลิตอักษรเบรลล์ สามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร 02 583 6518

“โมโน เน็กซ์” สานต่อโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX EP.4”

“โมโน เน็กซ์” สานต่อโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX EP.4”

หลังจากที่ บมจ.โมโน เน็กซ์ และ บริษัทในเครือ เข้าร่วมโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX” โดยเชิญชวนให้พนักงานของบริษัทได้ร่วมบริจาคกล่องและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ และชั้นวางหนังสือ มอบให้น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา ล่าสุด บมจ.โมโน เน็กซ์ และ บริษัทในเครือ ดำเนินการสานต่อโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX อย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้พนักงานของบริษัทร่วมบริจาคกล่องที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อใช้ในโครงการ ไปรษณีย์ reBOX EP.4ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งมอบกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้วไปสร้างประโยชน์ใหม่ให้ผู้พิการต่อไป

โดยมี คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน ผู้บริหารและพนักงาน ส่งมอบฯ โดยมี คุณประกิต ขุนแขวง หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด และ คุณเจริญ เวสาลี ผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำตู้ใหม่มามอบให้ ณ โมโน เน็กซ์ ออฟฟิศ ถนนชัยพฤกษ์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา