Blog : Mono Next CSR

โมโน เน็กซ์ ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

โมโน เน็กซ์ ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อบรรเทาความยากลำบากในการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  พร้อมร่วมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับบริจาคเงิน ให้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมี คุณเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

มอบหนังสือนิทานเพื่อเด็ก

มอบหนังสือนิทานเพื่อเด็ก

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือที่ร่วมสนับสนุนบริจาคหนังสือ ส่งมอบชั้นหนังสือ และหนังสือนิทาน 2 ภาษา ไทย-มลายู  เรื่อง “แตงโมลูกโตโต” ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2564 ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี จากกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือสำหรับเด็กเล็ก ในโครงการ “ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย : พื้นที่ความห่วงใย เพื่อสร้างสรรค์ศักยภาพและพลังจินตนาการ” จัดโดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อส่งมอบหนังสือทั้งหมดให้แก่ ภาคีเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ (ศอช.) โดยมี คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. รับมอบ ณ สเตเดียม 29 โมโน ทเวนตี้ไนน์ สตูดิโอ จังหวัดนนทบุรี

โครงการ “MASK FOR LIFE”

โครงการ “MASK FOR LIFE”

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ มอบหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย ในโครงการ MASK FOR LIFE” ให้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้ใช้สวมป้องกันการติดต่อของเชื้อโควิด-19 โดยมี คุณการะเกด โสมนัส ฝ่ายงบประมาณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

โครงการ “RICE FOR LIFE ให้ข้าวต่อชีวิต

โครงการ “RICE FOR LIFE ให้ข้าวต่อชีวิต

คุณปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและสื่อสารองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และ ว่าน-พิรัลพัชร ลีลาเทพินทร์, เซญ่า-พิมพ์มาดา จิตต์เที่ยง นักแสดงในสังกัด E29 Star เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ ร่วมโครงการ “RICE FOR LIFE ให้ข้าวต่อชีวิต” มอบข้าวสารจำนวน 3,408 กิโลกรัม และอาหารแห้งให้กับคนไร้ที่พึ่งกว่า 500 ชีวิต อันเกิดจากผลกระทบในสถานการณ์โควิด19 ซึ่งมีกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครองได้ร่วมสนับสนุน โดยมี คุณเกตุมณี สินพูนภักดิ์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี และคณะ รับมอบ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นนทบุรี