โมโน กรุ๊ป นำทีมอาสาสมัคร ร่วมปลูกป่าถวายพ่อหลวง

โมโน กรุ๊ป นำทีมอาสาสมัคร ร่วมปลูกป่าถวายพ่อหลวง

โมโน กรุ๊ป จัดกิจกรรมโครงการ “โมโน กรุ๊ป ร่วมใจปลูกป่า ลดโลกร้อน ถวายพ่อหลวง” นำทีมอาสาสมัครและพนักงาน ร่วมด้วยช่วยกันปลูกป่าตามแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี  นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์  รองผู้อำนวยการงานธุรกิจและการตลาดเว็บไซต์เอ็มไทย (Mthai.com), คุณนันทพันธ์  แสงไชย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ซ่าเน็ตเวิร์ค (Zaa Network) และนายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร ตัวแทนผู้บริหารจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (ในเครือกลุ่มบริษัท โมโน) พร้อมด้วยทีมอาสาสมัครที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก Mthai.com และ Zaa Network ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกต้นกล้าพันธุ์ไม้ชายเลน “ต้นประสักดอกแดง” กว่า 400 ต้น ณ พื้นที่ป่าชายเลน ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จ.จันทบุรี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนแล้ว ยังเป็นการคืนสมดุลธรรมชาติให้กับระบบนิเวศ  เพื่อสนองแนวพระราชดำริ ทำความดีถวายพ่อหลวงอีกด้วย

โมโน กรุ๊ป ร่วมพลิกฟื้นผืนป่า ใน “โครงการร่วมปลูกป่า ฟื้นฟูธรรมชาติ 2553”

โมโน กรุ๊ป ร่วมพลิกฟื้นผืนป่า ใน “โครงการร่วมปลูกป่า ฟื้นฟูธรรมชาติ 2553”

ระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฏาคม 2553 ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา รองประธานบริหารกลุ่มบริษัทโมโน กรุ๊ป และ คุณ ซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา รวมกลุ่มพนักงาน และ ชาวบ้านบริเวณ ใกล้เคียง อ. ดงหลวง ร่วมใจกันพลิกฟื้นผืนป่า ใน“ โครงการร่วมปลูกป่า ฟื้นฟูธรรมชาติ ” ควบคู่ไปกับการทำบุญตักบาตร และ ถวายเงินผ้าป่า จำนวนเงิน 2,795,170 บาท เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุธศาสนา ณ วัดป่าริมธาร (พระอาจารย์แบน ธนากโร) อ.ดงหลวง จ. มุกดาหาร

“โมโนร่วมใจ อนุรักษ์ฟื้นฟู…แนวปะการัง” ณ จ.ชลบุรี

“โมโนร่วมใจ อนุรักษ์ฟื้นฟู…แนวปะการัง” ณ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2551 ที่ผ่านมา บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด กลุ่มบริษัทในเครือ โมโน กรุ๊ป จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการัง เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติทางทะเล ด้วยการดำน้ำคืนชีวิตปะการังกลับคืนสู่ท้องทะเลไทย ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (กองทัพเรือ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โครงการ “โมโนร่วมใจ อนุรักษ์ฟื้นฟู…แนวปะการัง” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่ง บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด ได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจัง และได้มีโอกาสทำกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูแนวปะการัง ด้วยการลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน ทั้งการต่อท่อพีวีซี ที่จะนำไปใช้เป็นฐานจำลองในการคืนชีวิตให้กับปะการังครั้งใหม่, การดำน้ำลงไปหักกิ่งปะการัง และ การนำแผงปะการังที่ทางทีมงานนำปะการังมาติดกิ่ง ดำลงไปวางบนพื้นที่เขตทดลองอนุรักษ์ปะการังบนท่อพีวีซี เพื่อเป็นการคืนชีวิตปะการังให้กลับคืนสู่ท้องทะเลไทย บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด กลุ่มบริษัทในเครือ โมโน กรุ๊ป นำโดย คุณศิริรัตน์ โฆษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนผู้บริหาร บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด และ พนักงานโมโน กรุ๊ป ส่วนหนึ่ง ร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในโครงการ “โมโนร่วมใจ อนุรักษ์ฟื้นฟู…แนวปะการัง”

โดยมี นาวาอากาศเอกพิเศษ ณรงค์ศักดิ์ จาตกานนท์ ประธานกรรมการสำนักงานการท่องเที่ยวหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และ พันจ่าเอกพร ใจชื้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการท่องเที่ยว (วิทยากร เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล และ ได้รับรางวัลบุคคลแห่งชาติดีเด่น สาขาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2544) ให้เกียรติร่วมเปิดงาน และอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โครงการ “โมโนร่วมใจ อนุรักษ์ฟื้นฟู..แนวปะการัง” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่กลุ่มบริษัท โมโน กรุ๊ป ได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2551 นี้กลุ่มบริษัท โมโน กรุ๊ป ได้มีโอกาสทำกิจกรรมในห้องเรียนธรรมชาติทางทะเลของจริง ด้วยการลงมือปลูกปะการังเองทุกขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาแนวปะการังเสื่อมโทรม และการถูกทำลายจากธรรมชาติซึ่งเป็นผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวด ล้อม รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดย ทาง บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด ผู้จัดทำโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติครั้งนี้หวังว่า ชีวิตของปะการังที่เกิดใหม่ในท้องทะเล ฝืมือกลุ่มตัวแทนพนักงาน จะเติบโตและคืนความสมดุลให้ธรรมชาติทางทะเลได้ในที่สุด ไม่มากก็น้อย

“โมโนน้อมใจ สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง”

“โมโนน้อมใจ สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง”

โครงการ ” โมโนน้อมใจ สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง “ อีกหนึ่งโครงการดีๆ กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ พร้อมช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย… โดยกลุ่มบริษัท โมโน กรุ๊ป ร่วมกับ กรมป่าไม้, อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (หรือที่เรียกว่าฝายกั้นน้ำ) ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21-23 มี.ค. ที่ผ่านมา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทีมอาสาสมัครพนักงานในเครือโม โน กรุ๊ป กว่า 40 คน ที่ได้ร่วมกันสร้างฝายพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้, อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

โดยบรรยากาศการสร้างฝายในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน แม้จะมีความเหนื่อยยาก และอุปสรรคมากมายตลอดทั้งงาน เพราะถือเป็นการสร้างฝายครั้งแรกของชาวโมโน กรุ๊ป แต่ทุกคนก็มีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี ช่วยกันคนละไม้คนละมือจนได้ฝายชะลอน้ำที่เสร็จสมบูรณ์จากน้ำพักน้ำแรงของทีม อาสาสมัครชาวโมโน โดยสามารถสร้างฝายได้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้…ที่สำคัญกิจกรรม เพื่อสังคมจากโมโน กรุ๊ป ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีดีให้เกิดขึ้นกับสังคมต่อไป รอพบกับกิจกรรมความสนุกสนานครั้งต่อไป เร็วๆนี้ค่ะ ขอขอบคุณพี่ๆ เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้, อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ไว้ ณ ที่นี้ด้วย ที่ได้ให้การช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการสร้างฝายตลอดกิจกรรมในครั้งนี้

“โมโน กรุ๊ป ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชันย์”

“โมโน กรุ๊ป ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชันย์”

บริษัทโมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด (โมโนกรุ๊ป) จัดกิจกรรม “โมโน กรุ๊ป ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชันย์” นำโดย คุณเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน และตัวแทนพนักงานกว่า 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวง เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปีนี้ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสภาพธรรมชาติ ลดปัญหาโลกร้อน รวมไปถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับพนักงานอีกด้วย ณ พื้นที่ปลูกป่าชายเลน ต.คลองโคลน อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเร็วๆนี้ การตอบแทนสังคม ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่โมโน กรุ๊ป ตระหนัก และให้ความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆที่พร้อมจะคืนสู่สังคมไทย ไม่มากก็น้อย