เกี่ยวกับ โมโน

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 จากเดิมภายใต้ชื่อ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ Content Provider สำหรับบริการเล่นเกม และโหวตรายการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ และพัฒนามาเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อและข้อมูลความบันเทิง “Media and Content Conglomerate” ชั้นนำของเมืองไทย โดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจทีวี ในนามช่อง MONO29 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์อันดับต้นๆ ในกลุ่มธุรกิจทีวีดิจิตอล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “หนังดี ซีรีส์ดัง” และต่อยอดการบริการในด้านคอมเมิร์ซ รูปแบบ TV Home Shopping และ Online Shopping ภายใต้ชื่อ 29Shopping

บริษัทได้ขยายธุรกิจครอบคลุมคอนเทนต์ด้านภาพยนตร์ และซีรีส์ ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมาชิก (MonoMax) ทำให้ผู้บริหารวางเป้าหมายและทิศทางโดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในด้านบันเทิง ภาพยนตร์ และซีรีส์ เป็นธุรกิจหลัก ทั้งการสร้างทีมงานเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ และก้าวใหม่ของโมโน จะมุ่งเน้นไปที่การผลิตคอนเทนต์ของตนเอง ในนาม MONO ORIGINAL พัฒนามาตรฐานการผลิตให้เทียบเท่าระดับสากล พร้อมให้ทุกท่านได้ติดตามชมผลงานคุณภาพจากผู้จัดฯ ผู้กำกับฯ ชื่อดังและนักแสดงแถวหน้าของไทย

อีกทั้ง ปัจจุบันธุรกิจในส่วนของสื่ออินเทอร์เน็ต ทีมการตลาดเดิมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้กลายเป็นธุรกิจให้บริการวางแผนและสร้างสรรค์สื่อทางการตลาดแบบองค์รวม ให้กับธุรกิจในเครือ และพันธมิตรที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งตอบสนองการทำการตลาดแก่ลูกค้า (Marketing Solution) แบบครบวงจร และในส่วนเว็บไซต์ MThai.com และสื่อทางโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ ได้ปรับตัวจากผู้ให้บริการข่าวออนไลน์ เป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์บันเทิง ทั้งด้านไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว และโหราศาสตร์ โดยเป็นสื่อในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม หรือการจัดงานอีเวนต์ให้กับบริษัทในเครือ และพันธมิตรต่างๆ

วิสัยทัศน์

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิงชั้นนำของเมืองไทย
ผ่านเทคโนโลยีและสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล

พันธกิจ

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ บริหารงานภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร ประกอบด้วย  การทำงานเป็นทีม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยึดถือปณิธาน ดังนี้  :

  • คงความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำด้านภาพยนตร์และซีรีส์ ทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยการสรรหาคอนเทนต์ความบันเทิงสดใหม่อย่างไม่จำกัดเพื่อผู้ชม
  • มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในทิศทางใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กลยุทธ์ของแต่ละธุรกิจ โดยคำนึงถึงกระแสตอบรับที่ดีของตลาด ตลอดจนพัฒนาและแสวงหาช่องทางธุรกิจอื่นๆ
  • ผสานสื่อที่หลากหลายด้วยการเชื่อมโยงสื่อดิจิตอลผ่านทุกแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกหน้าจอของผู้ชมเข้าถึงความบันเทิงอย่างมีความสุข
  • พัฒนากระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรให้มีความคล่องตัว และมุ่งไปข้างหน้า สอดคล้องกับวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
  • MONO NEXT ยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โปร่งใส ควบคู่กับผลประกอบการที่เติบโตยั่งยืน อีกทั้งคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและชุมชนที่อยู่รอบด้าน

คณะกรรมการ

Mr. Navamin Prasopnet

นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ประธานกรรมการ

Mr. Preecha Leelasithorn

นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. คาล จามรมาน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Charoen Sangvichaipat

นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพลพัฒน์ อัศวะประภา

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Patompong Sirachairat

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Miss Benjawan Rakwong

นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

กรรมการ กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน

นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

คณะผู้บริหาร

Mr. Patompong Sirachairat

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

Miss Nedpanit Potarakul

นางสาว เนตรพนิต โพธารากุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ

นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Miss Benjawan Rakwong

นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน กรรมการ
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

Miss Pitirudee Sirisamphan

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร

โครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจและการลงทุน

โครงสร้างการจัดการของ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา