Blog : MONO ESG

“MONO NEXT CARE  แยกแคร์โลก”

“MONO NEXT CARE แยกแคร์โลก”

คณะผู้บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, พร้อมด้วย คุณปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและสื่อสารองค์กร, คุณเพียงพร สุนทราวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน และ คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร ร่วมถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานและบุคลากรภายในองค์กร บมจ.โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นกำลังสำคัญ ในกิจกรรม “MONO NEXT CARE แยกแคร์โลก” ในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน พร้อมลดมลพิษ และลดปริมาณ์ก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ ณ โมโน เน็กซ์ ออฟฟิศ ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา