MONO29 มอบตู้หนังสือ 29 ตู้

MONO29 มอบตู้หนังสือ 29 ตู้

MONO29 มอบตู้หนังสือ 29 ตู้

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม โมโน กรุ๊ป ร่วมพิธีส่งมอบตู้หนังสือ 29 ตู้ รวมมูลค่า 174,000 บาท ตามโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็กมูลนิธิเด็ก มอบให้กับเด็กๆ ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการฯ จำนวน  29 คน จาก 6 โรงเรียน 5 จังหวัด เพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงหนังสือดีมีคุณภาพ สนับสนุนการอ่านในเด็กและชุมชน และช่วยขยายโอกาสทางการศึกษา