MONO29 จับมือ CPALL ส่งเสริมให้เยาวชนไทยคิดก่อนแชร์

MONO29 จับมือ CPALL ส่งเสริมให้เยาวชนไทยคิดก่อนแชร์

MONO29 จับมือ CPALL ส่งเสริมให้เยาวชนไทยคิดก่อนแชร์

คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.โมโน เทคโนโลยี และ คุณไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ ครั้งที่ 1” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคิด วิเคราะห์ และเปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาน โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า 500 คน เข้า ร่วม workshop ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี