MONO 29 นำสิ่งของบริจาคลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

MONO 29 นำสิ่งของบริจาคลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

MONO 29 นำสิ่งของบริจาคลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.โมโน เทคโนโลยี นำตัวแทนผู้ประกาศข่าว Mono 29 ลงพื้นที่น้ำท่วมเป็นครั้งที่ 2 ที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อนำสิ่งของบริจาค เช่นเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงชุดนักเรียนจำนวนหนึ่ง พร้อมเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท โดยมี นายนิติศักดิ์ บุญมานนท์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกู้ภัย ของมูลนิธิกุศลศรัทธา เป็นผู้รับมอบ หลังจากนั้น ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนยังพื้นที่ประสบภัย