Coordinator

Coordinator

 • Anywhere

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ในด้านผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการด้าน Post Production
 • มีความสนใจภาพยนตร์และซีรีส์ต่างประเทศ, การประสานงานกับคนหมู่มาก
 • มีทักษะโปรแกรมตัดต่อวีดีโอและกราฟิกเบื้องต้น (Premiere / Final cut / Photoshop)

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ประสานงานและติดตามการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมาให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • จัดแบ่งหน้าที่และกระจายงานได้ตามแต่ละผู้รับผิดชอบในการผลิตชิ้นงานพร้อมลำดับความสำคัญก่อน-หลัง ให้ทีมที่ทำงาน
 • จัดทำเอกสาร-จัดเก็บข้อมูล เช่น สรุปชิ้นงานประจำปี,เอกสารเบิกจ่าย เป็นต้น
 • หาข้อมูลที่ต้องใช้เพิ่มเติม เพื่อให้ทีมผลิตทำงาน

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา