เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหารายการ (Content QC)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหารายการ (Content QC)

  • Anywhere

คุณสมบัติ :

  • เพศชาย หญิง
  • อายุ 22 – 35 ปี
  • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่รับผิดชอบ :

-สร้างโฟลเดอร์รายการตาม Playlist ของแต่ละวัน
-Download ไฟล์รายการ เข้าโฟลเดอร์ เพื่อเตรียม QC
– ตรวจสเปคไฟล์ ตรวจเนื้อหารายการ
– ตรวจสอบเนื้อหา Censor สำหรับแจ้ง Censor
– ตรวจสอบจำนวนไฟล์ , ชื่อไฟล์ ให้ตรงตาม Playlist
– แจ้งทีม Editor แก้ไขไฟล์ที่ไม่ผ่าน QC
– ตรวจสอบไฟล์รายการที่แก้ไข
– เช็ค Playlist ตรวจสอบจำนวนรายการ , Filler , ชื่อไฟล์ ก่อนนำส่งไฟล์ทั้งหมดเข้า Server
– นำส่งไฟล์ทั้งหมดที่ผ่าน QC แล้วเข้า server ให้ทีม Library
– แจ้งทีม Library ให้ตรวจสอบไฟล์ผ่านทางไลน์กลุ่ม
– แจ้ง Censor เนื้อหาที่ต้องทำ Censor (ถ้ามี)
– ประสานทีม Editor กรณีทีม Library ตีกลับให้แก้ไขไฟล์

สวัสดิการ 

  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
  • โบนัสประจำปี
  • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น