ตัดต่อ (Social Media)

ตัดต่อ (Social Media)

 • Anywhere

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • สามารถตัดต่อและทำกราฟิกได้
 • สามารถ Live Facebook , Live Youtube
 • มีความรู้ด้าน Social Media และสนใจด้านภาพยนตร์ ,ซีรีส์
 • ใช้โปรแกรม Final Cut , Adobe Premiere , Adobe Photoshop ได้ดี

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น