ไถ่ชีวิตโค – กระบือ ส่งต่อให้พี่น้องเกษตรกร

ไถ่ชีวิตโค – กระบือ ส่งต่อให้พี่น้องเกษตรกร

ไถ่ชีวิตโค – กระบือ ส่งต่อให้พี่น้องเกษตรกร

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด มหาชน พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ประกาศข่าว ศิลปิน และพนักงานจาก โมโน กรุ๊ป ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือครั้งที่ 2 เพื่อมอบให้กับโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ พร้อมกันนี้ ได้บริจาคเงินจำนวน 1,624,000 บาท เพื่อไถ่ชีวิตโคและกระบือรวมทั้งสิ้น 58 ตัว โดยมี คุณพนธ์สมิธ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี