“โมโน ทราเวล” รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพจาก สคบ.

“โมโน ทราเวล” รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพจาก สคบ.

“โมโน ทราเวล” รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพจาก สคบ.

คุณ Sang Ho Lee รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อภาพยนตร์ บริษัท โมโน ฟิล์ม จำกัด ในเครือโมโน กรุ๊ป ในฐานะตัวแทนจากรายการ 29Shopping เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง จาก “นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ