โมโน กรุ๊ป ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โมโน กรุ๊ป ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โมโน กรุ๊ป ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ และ ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มบริษัท โมโน กรุ๊ป ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยผู้บริหาร-ศิลปิน ผูกผ้าสามสีและคล้องมาลัยโค-กระบือ พร้อมมอบป้ายบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 58 ตัว ให้แก่ คุณอำนวย ธรรมลังกา ปศุสัตว์อำเภอเมืองปทุมธานี รวมเป็นเงิน 1,624,000 บาท ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล เมืองปทุมธานี