โมโน กรุ๊ป ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลนถวายพ่อหลวง

โมโน กรุ๊ป ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลนถวายพ่อหลวง

โมโน กรุ๊ป ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลนถวายพ่อหลวง

โมโน กรุ๊ป จัดกิจกรรม โมโน กรุ๊ป ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลนถวายพ่อหลวง โดย คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วย คุณยุวดี จึงเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Mono Horoscope ธุรกิจในเครือ โมโน กรุ๊ป นำทีม พนักงาน โมโน กรุ๊ป และอาสาสมัครจาก https://clickdeetumdee.mthai.com รวมกว่า 50 คน ปลูกต้นโกงกาง 1,000 ต้น ณ พื้นที่ ต.คลองโคน อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งโมโน กรุ๊ป ได้เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา