โมโน กรุ๊ป ร่วมพลิกฟื้นผืนป่า ใน “โครงการร่วมปลูกป่า ฟื้นฟูธรรมชาติ 2553”

โมโน กรุ๊ป ร่วมพลิกฟื้นผืนป่า ใน “โครงการร่วมปลูกป่า ฟื้นฟูธรรมชาติ 2553”

โมโน กรุ๊ป ร่วมพลิกฟื้นผืนป่า ใน “โครงการร่วมปลูกป่า ฟื้นฟูธรรมชาติ 2553”

ระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฏาคม 2553 ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา รองประธานบริหารกลุ่มบริษัทโมโน กรุ๊ป และ คุณ ซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา รวมกลุ่มพนักงาน และ ชาวบ้านบริเวณ ใกล้เคียง อ. ดงหลวง ร่วมใจกันพลิกฟื้นผืนป่า ใน“ โครงการร่วมปลูกป่า ฟื้นฟูธรรมชาติ ” ควบคู่ไปกับการทำบุญตักบาตร และ ถวายเงินผ้าป่า จำนวนเงิน 2,795,170 บาท เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุธศาสนา ณ วัดป่าริมธาร (พระอาจารย์แบน ธนากโร) อ.ดงหลวง จ. มุกดาหาร