โมโน กรุ๊ป ร่วมกับ คลื่นวิทยุ อสมท. FM100.5 จัด Big Cleaning Day

โมโน กรุ๊ป ร่วมกับ คลื่นวิทยุ อสมท. FM100.5 จัด Big Cleaning Day

โมโน กรุ๊ป ร่วมกับ คลื่นวิทยุ อสมท. FM100.5 จัด Big Cleaning Day

โมโน กรุ๊ป ร่วมกับ คลื่นวิทยุ อสมท. FM100.5 จัด Big Cleaning Day ฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนการเคหะรามอินทรา เขตบางเขน นำทีมโดยผู้บริหาร คุณ กิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม Mono นำทีมศิลปิน – ดารา – พนักงาน ร่วมกับอาสาสมัครจากทางคลื่น FM 100.5 และสำนักงานเขตบางเขน  ช่วยกันทำความสะอาดชุมชน , และสวนสาธารณะ พร้อมด้วยจัดกิจกรรมสันทนาการฟื้นฟู สภาพจิตใจ  แจกขนมเด็กๆ และ แจกถุงปลอบใจ ซึ่งเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับชาวบ้าน