สนับสนุนโครงการ ทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ

สนับสนุนโครงการ ทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ

สนับสนุนโครงการ ทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ

คุณปิติ จตุรภัทร์ รองผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ช่อง MONO 29 (โมโนทเวนตี้ไนน์) บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ในเครือโมโน กรุ๊ป ร่วมพิธีเปิด “โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญา และ การค้าระหว่างประเทศ (CIPIT Court Young Ambassador Award)” ในฐานะผู้สนับสนุน ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 อาคารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง