รับโล่เกียรติคุณในงาน “Village to the world”

รับโล่เกียรติคุณในงาน “Village to the world”

รับโล่เกียรติคุณในงาน “Village to the world”

คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง MONO29 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ในเครือ โมโน กรุ๊ป เข้ารับโล่เกียรติคุณในงาน “Village to the world ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่า ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเปิดตัว 10 ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน CSR Outing” โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก ณ ห้องบอลลูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์