ฝึกงานกับโมโน

New Gen Opportunity at MONO

Mono เล็งเห็นถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง แนวคิดสร้างสรรค์ โดยการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมฝึกงาน หรือ นำเสนอทุนสนับสนุนโครงการที่ศึกษาก็ได้ ล่าสุด เรามีโครงการ Mono29 Marketing Intensive Program นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้การตลาดจากประสบการณ์การทำงานจริง เบื้องหลังการเติบโตของ Mono29 ธุรกิจทีวีดิจิตอล เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่คนรุ่นใหม่ และมีโอกาสได้ร่วมงานกับเราในอนาคต