ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ และ คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด พร้อมด้วย คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO” จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดการประชุมตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวาระพิเศษในการเปลี่ยนชื่อ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ แจ้งวัฒนะ