ตำแหน่งงานว่าง

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-502-0774
อีเมล : Recruitment@mono.co.th
เฟชบุ๊ก : www.facebook.com/recruitmentmonogroup