การอบรมและการสื่อสาร

6.5 การอบรมและการสื่อสาร

พนักงาน

  1. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบาย รูปแบบต่างๆ ของการให้สินบนและความเสี่ยงในการเข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งนี้ พนักงานสามารถหาอ่านนโยบายการต่อต้านทุจริต รวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th และ intranet ของบริษัทจะแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ
  3. นโยบายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัท

ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

  1. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการให้สินบนการคอร์รัปชั่น ให้กับตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นในการทำธุรกิจร่วมกันและ/หรือ ภายหลังตามความเหมาะสม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา