การควบคุมและการจัดเก็บรักษาข้อมูล

6.4 การควบคุมและการจัดเก็บรักษาข้อมูล

เป็นหน้าที่ของบริษัทฯที่จะปฎิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย และหลักการทางบัญชีและการรายงานทางการเงิน  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และมีเอกสารประกอบครบถ้วน การทำธุรกรรมต่างๆ จะต้องอธิบายได้และถูกต้องชัดเจน

บริษัทฯ จะปฎิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการทุจริต  อันครอบคลุมไปถึงเรื่องการตรวจสอบระหว่างกันด้านบัญชี  การจัดเก็บเอกสารหรือบันทึกทางการเงิน กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบวิธีและรักษาการควบคุมภายในและการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา