คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 6/2558 : เพาะกล้า รักษาป่า ตามรอย “สืบ”

คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 6/2558 : เพาะกล้า รักษาป่า ตามรอย “สืบ”

คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 6/2558 : เพาะกล้า รักษาป่า ตามรอย “สืบ”

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร และ คุณวิรัช จิรวัฒน์พาณิชย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมภายในองค์กร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในเครือโมโน กรุ๊ป นำทีมพนักงานโมโน กรุ๊ป และอาสาสมัครจากเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม ร่วมกิจกรรม คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 6/2558 : เพาะกล้า รักษาป่า ตามรอย “สืบ” โดยร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพาะกล้าไม้กว่า 5,000 ต้น ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี และปลูกต้นไม้ 300 ต้น ณ พื้นที่บ้านท่าลำใย เพื่อร่วมฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม คลิกดี ทำดี ครั้งต่อไปกับเราได้ที่ http://www.mthai.com/clickdeetumdee และ https://www.facebook.com/clickdeetumdee