คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 13/2555 : กีฬาสีพี่กับน้อง

คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 13/2555 : กีฬาสีพี่กับน้อง

คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 13/2555 : กีฬาสีพี่กับน้อง

คุณ ปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ผู้อำนวยการเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม คุณ กิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ในเครือโมโนกรุ๊ป และ คุณ พิมล บัวเพชร บรรณาธิการเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม นำทีมพนักงานและอาสาสมัคร ร่วมจัดกิจกรรม “คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 13 Final Party Charity Day กีฬาสีพี่กับน้อง” จัดแข่งกีฬาสี เลี้ยงอาหาร พร้อมโชว์สุดพิเศษจาก Cartoon Club ให้กับน้องๆจากมูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมมอบรางวัล “สุดยอดคนคลิกดี” ให้แก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมคลิกดี ทำดีอย่างต่อเนื่อง ณ โรงยิม ชั้น 6 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ