กีฬา

6. กีฬา (Mono Vampire basketball club, Sepak takraw etc.)

Mono Sports Entertainment ส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาหลากหลายประเภท โดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอล ปัจจุบันกลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก มี Mono29 Stadium จัดการถ่ายทอดออกอากาศผ่านสื่อต่างๆ รวมไปถึงการสนับสนุนสโมสรโมโนแวมไพร์ Mono Vampire อีกทั้งได้ขยายการดำเนินงานไปสู่กีฬาตะกร้อด้วย

นอกจากนี้ Mono Sports Entertainment ยังสนับสนุนการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับภูมิภาค เพื่อกระตุ้นให้นักบาสเกตบอลชาวไทยพัฒนาตัวเอง และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับสากล

ช่องทางการติดตาม
MonoVampire :