5. กีฬา (Mono Vampire, Black Scorpions, TBSL, TBL, etc.)

Mono Sports Entertainment ส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาหลากหลายประเภท โดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอล ปัจจุบันกลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก มี Mono29 Stadium จัดการถ่ายทอดออกอากาศผ่านสื่อต่างๆ รวมไปถึงการสนับสนุนสโมสรโมโนแวมไพร์และแบล็คสกอร์เปี้ยน

นอกจากนี้ Mono Sports Entertainment ยังสนับสนุนการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับภูมิภาค เพื่อกระตุ้นให้นักบาสเกตบอลชาวไทยพัฒนาตัวเอง และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับสากล

ช่องทางการติดตาม
TBL:        MonoVampire :     BlackScorpions :