จป.วิชาชีพ (ประจำ Stadium 29)

จป.วิชาชีพ (ประจำ Stadium 29)

 • Anywhere

คุณสมบัติ :

 • เพศชายและหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความปลอดภัยจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร
 • มีความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ อยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel) ได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์งาน รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย ไม่ให้เกิดอันตรายเสนอต่อนายจ้าง
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน
 • วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย ในการทํางานต่อนายจ้าง
 • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความ ปลอดภัยในการทํางาน
 • เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบ กิจการและพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอัน เนื่องจากการทํางาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • รวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ และจัดทํารายงาน ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย
 • The score (สะสมแต้มแลกของรางวัล)
 • พักร้อนปีแรก 10 วัน สะสมสูงสุด 20 วัน
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าคลอดบุตร, กระเช้าดอกไม้ เป็นต้น

 

To apply for this job email your details to nattapa.r@mono.co.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา