หัวหน้า ฝ่ายรักษาความปลอดภัย(ประจำ Stadium 29)

หัวหน้า ฝ่ายรักษาความปลอดภัย(ประจำ Stadium 29)

 • Anywhere

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • ผ่านการรับราชการทหาร
 • ประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ดูแล ควบคุม เจ้าหน้าที่ รปภ. ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กำหนด
 • กำกับ ดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ รปภ. ให้สอดคล้องกับหน่วยงาน
 • บริหารจัดการ ระบบ ผู้มาติดต่อ ในบริเวณพื้นที่ทั้งพนักงาน และแขกผู้มาติดต่อ
 • ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. เพื่อคอยรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น

 

To apply for this job email your details to nattapa.r@mono.co.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา