ติดต่อ เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16
เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120

 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2502 0797
อีเมล : companysec@mono.co.th

แบบฟอร์มติดต่อ