”MONO29“ รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ 2566

”MONO29“ รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ 2566

”MONO29“ รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ 2566

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดงานวัน “คนพิการสากลปี 2566” ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง-เชิดชู สำหรับหน่วยงานที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางโอกาสผู้พิการ ซึ่งสถานีโทรทัศน์ MONO29 ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล “สื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2566″ โดย คุณถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา บรรณาธิการบริหารข่าว เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา