โมโน เน็กซ์ ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

โมโน เน็กซ์ ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

โมโน เน็กซ์ ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ “MONO” ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และเป็นผู้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งงบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี 2563 โดยเฉพาะเรื่องคอนเทนต์ในฐานะที่โมโนเป็น MCP (Master Content Provider) ให้กับ 3BB GIGA TV ณ ร้าน GREEN HOUSE BISTRO