นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์

นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์

อายุ 48 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 15 มีนาคม 2566)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%) MONO : 0.06%

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ
2565 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏบัติการ
2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน บมจ. โมโน เน็กซ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แวมไพร์ สปอร์ตส์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอนเตอเทนเมนท์29 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิท คิทเช่น จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พินเวสเมนท์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องชายของคุณเบญจวรรณ รักวงษ์ (กรรมการ) 1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา