ร่วมงาน “MAAT Media Award 2016”

ร่วมงาน “MAAT Media Award 2016”

ร่วมงาน “MAAT Media Award 2016”

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการผู้จัดการบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด (MONO29) ในเครือ โมโน กรุ๊ป เข้าร่วมงานในฐานะกรรมการและผู้ประกาศรางวัลในการประกาศผลรางวัล “MAAT Media Award 2016” ที่จัดโดยสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) โดยจัดให้มีการประกาศผลรางวัล 35 ผลงานโดดเด่นจากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 150 ผลงาน พร้อมทั้งมอบรางวัล MAAT Award of Legend แก่ผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการสื่อไทย ณ ห้องเลอแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท