งานเสวนาประจำปี “NBTC Competition Forum 2019”

งานเสวนาประจำปี “NBTC Competition Forum 2019”

งานเสวนาประจำปี “NBTC Competition Forum 2019”

คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในมิติต่างๆ ในเรื่องภาพรวมของการลงทุนซื้อ-ขายลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ, การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทย และกลยุทธ์ในการทำตลาดของบริษัทฯ และกลุ่มพันธมิตร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในงานเสวนาประจำปี “NBTC Competition Forum 2019” ที่จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ