ซาวด์เอ็นจิเนียร์ (1 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน มิวสิค จำกัด

คุณสมบัติ :

 •   เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 •   จบการศึกษาปริญญาตรี ดุริยางคศาสตร์
 •    มีประสบการณ์ ด้าน อุปกรณ์ทางเทคนิคของห้องบันทึกเสียงและการแสดงสด
 •    มีทักษะด้านโปรแกรมบันทึกเสียง

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ควบคุมดูแลการบันทึกเสียงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงอุปกรณ์และห้องอัดเสียงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านเทคนิคการแสดงสดกับศิลปิน

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น