Social Officer (Gossipstar)(1ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความสนใจ เรียนรู้เทคนิค และเครื่องมือของ Social Network

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • วางแผนการโปรโมทบน Social media
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อทำ Content บน Social media
 • จัดทำและติดต่อประสานกับหน่วยงานกราฟิก เพื่อผลิต Content
 • วางแผนและดูแลการขึ้น Content บริการ

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น