เจ้าหน้าที่การตลาด (2 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการตลาด, Social และการวางแผนสื่อ
 • มีทักษะการประสานงาน, การเจรจาต่อรอง และการนำเสนองาน

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ประสานงานการตลาดของเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น