Motion Graphic & Editor

Motion Graphic & Editor

 • Anywhere

คุณสมบัติ :

 • ใช้โปรแกรม Adobe After Effect (เชี่ยวชาญ)
 • ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator
 • ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ใช้โปรแกรมตัดต่อได้อย่างมืออาชีพ (Final Cut Pro X)
 • ทำกราฟิกโมชั่นได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ (Adobe After Effect)

หน้าที่รับผิดชอบ : Motion Graphic

 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ผลิต Motion Graphic สำหรับรายการบันเทิง สื่อTv และสื่อOnline

หน้าที่รับผิดชอบ : Editor

 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ตัดต่อรายการบันเทิงแนว Variety Show ตัดต่องานออกมาได้สนุกสนาน

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น