Online Marketing Officer (Horo)(1ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด

คุณสมบัติ:

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้ Ms.Office ได้ดี
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 0-2 ปี (ฝึกงาน)
 • มีความชอบด้านโหราศาสตร์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมทางการตลาดของProducts
 •  หาช่องทางการขาย Content และกิจกรรมเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า
 • วางแผนประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักพยากรณ์
 • งานด้านเอกสารอื่นๆ

 

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น

 

Work Days and Time :  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 18:00 น.

Location : ตึก Jasmine International , ถนนแจ้งวัฒนะ