ผู้ช่วยเลขานุการ(นักโภชนากร) ( 1ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ อาหาร และโภชนาการ, การจัดเลี้ยง, การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปและสามารถประกอบอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความสนใจในการเลือกทานอาหารที่ดี ถูกสุขลักษณะ สามารถแนะนำร้านอาหาร และอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้
 • มีความรับผิดชอบสูง เนื่องจากต้องดูแลโภชนาการ ระดับบริหาร
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นรูปแบบอาหาร โต๊ะอาหารได้
 • มีความรู้เบื้องต้นในการคำนวณแคลอรี่

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • แนะนำและจัดเตรียมอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งร้านอาหาร ในกรณีที่ไปปฏิบัตงานนอกสถานที่ ให้กับผู้บริหาร

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น