Finance Officer (2 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ:

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23-30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทักษะด้าน Microsoft office, Oracle, โปรแกรมบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • จัดทำ Control Bank เพื่อดูการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีและจัดวางค่าใช้จ่าย
 • จัดทำเช็คสั่งจ่ายจากบริษัทในเครือต่างๆ
 • จัดทำหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
 • การรับวางบิล/ จ่ายเช็ค ของกลุ่มบริษัทและจัดทำรายงานและส่งคืนเอกสาร
 • ติดต่อประสานงานด้านการเงินกับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น