ครีเอทีฟ (2 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ :

 • เพศชายและหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • คิด, วางแผนการทำ VDO Content Online
 • ออกแบบ Concept รูปแบบงานให้น่าสนใจ.
 • สร้างสรรค์งานโฆษณาทั้งสื่อ VDO, สื่อออนไลน์, และสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความแปลกใหม่

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น