Content Officer (E-Books) (1 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด

คุณสมบัติ:

 • เพศชายหรือหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์, นิเทศศาสตร์ (โฆษณา) หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความ

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • สร้าง Content จากหนังสือที่ผลิตเพื่อนำไป ลงสื่อสิ่งพิมพ์/เว็บไซด์ /Book.Mthai สื่อออนไลน์ ต่างๆ
 • จัดทำ Special Content ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เพื่อการขายโฆษณา
 • นำเสนอ Project ใหม่ๆในการผลิตหนังสือที่น่าสนใจ
 • ทำ Content เพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือ

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น